SØG
Vi klarer det for dig

Undersøgelser viser, at mere end 40 % af it-budgettet i både private og offentlige virksomheder går til drift og vedligeholdelse. Det betyder færre ressourcer til udvikling og nye it-projekter, hvilket kan blive en konkurrencemæssig hæmsko for mange virksomheder. Løsningen er dels mere effektive processer samt effektivisering af drift og vedligeholdelse for at frigøre de nødvendige ressourcer.

Et samarbejde med Demand-IT kan give dig effektivitet og fleksibilitet i drift og vedligeholdelse af it-installationen. Demand-IT kan tage det fulde ansvar for opbygning, drift og overvågning af projektorienterede it-installationer, som eksempelvis et halvårs projektarbejde, drift af en ny boreplatform, brugergrupper som er spredt over store afstande eller noget helt fjerde. Sådanne projekter kan ofte være en ressourcemæssig udfordring for it-afdelingen.

Samtidig kan Demand-IT tilbyde en bred vifte af applikationer. Du får adgang til professionelt udviklede applikationer i det omfang, som matcher det aktuelle behov - uden at skulle betale dyre udviklingsomkostninger eller investere i store færdige produkter.


pdf_ikon Brochuren Plads til visioner